Reference: Volume 33A (1947), Part No. 1, Section 1, Page 27

Judgement Details


Date
21/02/1947
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
GANADO E., CAMILLERI LUIGI A., BORG GORG
Parties
GIUSEPPE GATT ET. vs ONOR. DR. JOSEPH CAUCHI NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 89 TAL-LIGIJIET TAL-PULIZIJA - AWTORITA' SANITARJA - BORD - NULLITA' - TERMINU
Summary
Fil-kazijiet kollha jista' jsir appell lill-Board Mediku minn kull ordni jew decizjoni ta' l-Awtorita' Sanitarja, fi zmien xahar. U mid-decizjoni tal-Board Mediku jista' jsir appell quddiem il-Qortital-Maesta' Tieghu r-Re, fi zmien xahar minn meta d-decizjoni ta' dak il-Board tigi mgharrfa lill-parti interessata. Imma ma hemmx appell meta l-Board Mediku jwiegeb li ma ghandux raguni biex jirrikonsidera decizjoni tieghu precedenti ghaliex it-talba hija identika ma' ohra precedenti illi fuqha huwa jkun ga ta dik id-decizjoni. Ghalhekk l-appell li jsir minn din l-ahhar twegiba huwa null jekk ikun ghadda aktar minn xahar minn meta giet notifikata lill-parti interessata t-twegiba precedenti tal-Board.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info