Reference: Volume 42E (1958), Part No. 4, Section , Page 1372

Judgement Details


Date
26/05/1958
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs ALFRED BUTIGIEG ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 79(1) TAL-KAP. 12 - ASSEMBLEA ILLEGALI - PROVA
Summary
Hu hati tad-delitt ta' assemblea illegali min jiehu parti minn rewwixta ta' tlieta minn nies jew aktar migbura flimkien, ghal kull hsieb li jkun, b'mod tali u that cirkustanzi tali ta' vjolenza, theddid, rewwixti, ghadd ta' nies, wiri ta' armi, jew xort'ohra, li jistghu jgibu twerwir u biza' fost is-sudditi tal-Maesta' tar-Re. Imma mhux kull persuna li tkun hadet sehem f'dik il-gemgha hi hatja ta' dan il-d-delitt; ghax l-imputat seta' kien prezenti fiha accidentalment. In kwantu ghall-prova lihi mehtiega biex jigu soddisfatti r-rekwiziti tal-ligi, ma tantx jidher li hemm xi norma preciza dwar daqshekk; u allura l-kwistjoni tirriduci ruhha fl-apprezzament tal-Qorti dwar jekk il-provi tal-Prosekuzzjoni jissostanzjawx l-akkuza. U jekk ikun hemm xi dubju ragjonevoli fl-istat tal-provi, danghandu jmur favur l-imputat.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info