Reference: Volume 42E (1958), Part No. 4, Section , Page 1393

Judgement Details


Date
31/05/1958
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs NICHOLAS GRIMA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
PROVI - XHIEDA TAL-KO-IMPUTAT
Summary
Kontra zewg persuni mputati bl-istess reat il-Pulizija tista' tipprocedi b'citazzjoni separata; u skond il-ligi Maltija, jekk il-process jigix ruhu unit jew separat hija haga rimessa lill-Prosekuzzjoni biss. L-imputat ma jistghax jilmenta li l-Prosekuzzjoni tkun istitwiet process separat ghal kullwiehed miz-zewg imputati; ghax dan hu pjuttost vantaggjuz ghall-imputat, billi, jekk ikun irid lill-imputat l-iehor bhala xhud favur tieghu, ikun jista' jgibu bhala xhud mentri, kieku sar process wiehed, l-imputat l-iehor kien ikun ko-imputat mieghu, u ghalhekk ma kienx ikun jista' jgibu bhala xhud.Meta l-proceduri huma separati, jista' jingieb bhala xhud hadd iehor li huwa mputat bl-istess imputazzjoni imma fi process separat; salvi kwistjonijiet ta' kredibbilita' "et similia".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info