Reference: Volume 42E (1958), Part No. 4, Section , Page 1453

Judgement Details


Date
16/07/1958
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
FLORES JOSEPH
Parties
IL-PULIZIJA vs GEORGE ZAHRA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"RAGION FATTASI" - LOKAZZJONI
Summary
Jekk ir-ragel jikkonsenja lil sid il-kera tieghu c-cwievet tal-fond mikri ghandu, imma fil-fatt martdak ir-ragel tibqa' tokkupa l-post, sid il-kera jikkommetti r-reat ta' "ragion fattasi" jekk huwa,biex jiehu pussess tal-fond, imur fil-fond u johrog barra fit-trieq il-hwejjeg ta' dik il-mara u l-oggetti l-ohra li hija kellha fil-post. Ghax f'dan l-ghemil hemm il-fatt ta' min, biex jezercita dritt li jippretendi li kellu fuq il-post wara l-konsenja lilu tac-cwievet mill-lokatarju, minflok irrikorra, meta seta' ghat-tribunali, bla jedd ha l-ligi f'idejh, u hekk ikkommetta l-imsemmi reat. Ghall-finijiet ta' dan ir-reat il-pussess materjali, jew detenzjoni, hu sufficjenti ghall-avverament tal-ipotesi tal-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info