Reference: Volume 42E (1958), Part No. 4, Section , Page 1238

Judgement Details


Date
01/02/1958
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs JOSEPH ZAMMIT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"ROUND-ABOUT" - TRAFFIKU
Summary
Ghalkemm ma jidherx li hemm bzonn, biex ikun hemm "round about", li jinhareg xi avviz tal-Pulizja, pero' hu logiku li "round about" ghandha tkun, esternament rikonoxxibbli ragjonevolment bhala tali.Bicca art ma ssirx "round about", bir-responsabbiltajiet kriminali kollha li huma mplikati bl-ezistenza taghha, sempliciment ghax il-Pulizija tiddeciedi "marte proprio" li hi tali; imma jehtieg li tkun rikonoxxibbli bhala tali, billi jkollha l-karatteristici, jew almenu xi whud minnhom, li soltu wiehed jara f'"round-abouts".
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info