Reference: Volume 42E (1958), Part No. 4, Section , Page 1235

Judgement Details


Date
01/02/1958
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
IL-PULIZIJA vs ANTHONY CAMILLERI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 95 TAL-KODICI KRIMINALI - ATTAKK U REZISTENZA LILL-PULIZIJA
Summary
Il-Pulizija, fl-ezercizzju tad-doveri taghha, ghandha d-dritt li tuza dak il-"quantum" ta' forza lijkun necessarju; u kull membru tal-Pulizija ghandu dritt jiddefendi ruhu jekk ikun aggredit waqt lijkun qieghed jaghmel dmiru. Imma dan id-dritt tal-Pulizija lanqas ma ghandu jigi abbuzat; u ghalhekk, stante li l-element intenzjonali fid-delitt ta' attakk u rezistenza lill-Pulizija hu li l-imputatikun agixxa biex jimpedixxi att ta' gustizzja, l-imputat ikun agixxa biex jimpedixxi att ta' gustizzja, l-imputat ma ghandux jigi ritenut hati ta' attakk u rezistenza lill-Pulizija meta da parti tal-Pulizija kien hemm abbuz minn dan id-dritt taghhom; ghax ma jistghax ikun hemm din l-intenzjoni metahemm eccess da parti tal-Pulizija jew ufficjal publiku. Jista' f'kazi simili jkun hemm ir-reat ta'dizubbidjenza ghall-ordnijiet legittimi tal-Pulizija, jew ta' tfixkil u ngerenza fid-doveri taghhom, jew ta' minaccja ta' natura kontravvenzjonali, imma mhux id-delitt ta' attakk u rezistenza lill-Pulizija fl-ezercizzju tad-doveri taghhom.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info