Referenza: Volum 42E (1958), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 1295

Dettalji tas-Sentenza


Data
15/03/1958
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
HARDING WILLIAM
Partijiet
IL-PULIZIJA vs DR. RICCARDO FARRUGIA LL.D
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
BINI PERIKOLUZ - INTIMA TAL-PULIZIJA - PERIZJA - PROVA
Fil-Qosor
F'akuza dwar li wiehed naqas milli jnehhi l-perikolu minn bini wara li gie avzat mill-Pulizija biexinehhi dak il-perikolu, jehtieg illi l-perikolu allegat jigi pruvat soddisfacentement. Il-Qorti hija, b'ligi tenuta li tezigi l-ahjar prova; u l-ahjar prova f'din il-materja hija x-xhieda tal-perit tal-Gvern, b'mod illi, jekk minflok dan il-perit jingieb bhala xhud tal-perikolu l-"clerk of works"tad-dipartiment, il-prova ma tistghax tinghad li saret soddisfacentement. Jekk, wara li jixhed il-perit tal-Gvern, il-Qorti thoss xi dubju, tista' tikkostitwixxi perizja fil-waqt illi, jekk l-imputat irid jikkontesta x-xhieda tal-perit, jista' jitlob perizja u , jekk il-Qori takkordalu din it-talba dan il-provvediment ikun a riskju tieghu fil-az li l-perizja tikkonferma x-xhieda tal-perit, u jista' jigi ordnat ihallas l-ispejjez tal-perizja. Hija mehtiega wkoll il-prova tal-intima tal-Pulizija lill-imputat; u din il-prova titqies li saret jekk, ghalkemm il-Pulizija ma tkunx giet giebet kopja ta' dik l-intima, l-imputat ikun ammettiha, anzi jkun ezibixxa l-kopja huwa stess. Imma, sabiex jigu evitati disgwidi u hela ta' zmien mac-citazzjoni ghandha tigi ezibita kopja tal-intima precedenti, u jigi prodott membru tal-Pulizija biex jikkonferma li dik l-intima giet spedita lill-imputat. Jekk tonqos il-prova bazilari u legali tal-perikolu, din l-imputazzjoni ma tkunx sostenibbli.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni