Referenza: Volum 42E (1958), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 1250

Dettalji tas-Sentenza


Data
15/02/1958
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
HARDING WILLIAM
Partijiet
PULIZIJA vs CARMELO BONNICI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"SAVOY HOTEL" - ART. 3 U 198 TAL-KAP. 54 - BEJGH TA' OGGETTI TAL-IKEL FI STAT TA' THASSIR - BWONA FEDE - DOLCERIJA - KONTRAVVENZJONI - PERIZJA
Fil-Qosor
F'akkuza dwar bejgh ta' oggetti tal-ikel ghall-konsum tal-bniedem li jkunu mhassra u mhux tajba, u ta' hsara ghas-sahha, il-Qorti ma ghandhiex taghmel ebda ricerka dwar l-element intenzjonali ta' danir-reat; ghax il-ligi rilevanti tikkwalifikah bhala kontravvenzjoni, u fil-kontravvenzjonijiet hijabizzejjed il-volontarjeta', ghalkemm din tista' tkun eccezzjonalment eskluza fil-kaz ta' zball invincibbli u essenzjali, u li jgib, dejjem eccezzjonalment, il-bwona fede. Imma b'dana kollu, jibqa' dejjem illi l-imputazzjoni f'kaz simili ghandha tigi pruvata. Jekk il-provi li tressaq il-Prosekuzzjoni biex issostni akkuza simili jkunu svalorizzati minn perizja adoperata mill-Qorti, u l-konkluzjonital-perizja ma tigix inficjata u l-Qorti taqbel maghha, l-imputazzjoni tibqa' mhux pruvata bizzejjed biex tirradika fil-Qorti l-konvinzjoni li l-hwejjeg tal-ikel kienu mhassra u mhux tajba ghas-sahha. Fil-kaz prezenti, si trattava minn riceviment li sar fl-okkazjoni ta' tieg fis-Savoy Hotel; xi nies li kienu mistednin, wara li kienu kielu xi "trifle" jew "krema" li kien hemm ghall-konsum tal-mistednin, hasshom hazin; il-Pulizija akkuzat lil sid dak l-hotel, bhala inkarikat mill-fornitura tal-helu f'dak it-tieg, talli biegh oggetti tal-ikel li kienu mhassra u mhux tajba ghas-sahha; il-Qorti tal-Magistrati sabet lill-imputat hati u kundannatu skond il-ligi; izda l-Qorti tal-Appell sabet li hu ma kienx hati ta' dik l-imputazzjoni u lliberatu.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni