Reference: Volume 33A (1947), Part No. 1, Section 1, Page 15

Judgement Details


Date
14/02/1947
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, GANADO E., CAMILLERI LUIGI A.
Parties
MICHELE SCIBERRAS vs AGOSTINO BARTOLO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1484, 1485 U 1487 TAL-KODICI CIVILI (GA 1148, 1149 U 1151 TA' L-ORDINANZA VII TAL-1868) - BEJGH - INTERESSI - IPOTEKARJA - KANCELLAMENT - PREZZ - TERMINU
Summary
Ix-xerrej li jissospendi l-hlas tal-prezz ghax jibza' li jigi molestat fil-pussess tal-fond mixtri bl-azzjoni ipotekarja jew bl-azzjoni rivendikatorja, ghandu jhallas l-imghaxijiet fuq dak il-prezz, kemm il-darba ma jaghzelx li jqieghdu l-Qorti, jekk il-haga lilu mibjugha u kunsinnata taghti frottijiet jew utili iehor; u dan anki jekk ma jkunx hemm ftehim dwar hekk bejn il-partijiet. Imma meta bejn il-partijiet ikun hemm certi pattijiet li bihom huma ma jissospendux in-negozju intier, cjoe' l-ezistenza tieghu, izda biss jistabbilixxu zmien meta dan il-prezz ghandu jkun jigi imhallas, allura x-xerrej mhux obligat ihallas dawk l-interessi. Fil-kaz prezenti, il-kumpratur kien zamm f'idejh parti mill-prezz tal-bejgh ta' fond sakemm tithassar inskrizzjoni ipotekarja li kien hemm veljanti kontra l-venditur; u gie deciz li ghaz-zmien bejn il-kuntratt tal-bejgh u l-kancellament ta' l-ipoteka x-xerrej ma kienx obligat ihallas interessi fuq dik il-parti tal-prezz li kienet baqghet f'idejh.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info