Referenza: Volum 42E (1958), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 1329

Dettalji tas-Sentenza


Data
19/04/1958
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
HARDING WILLIAM
Partijiet
IL-PULIZIJA vs ANTHONY GAUCI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
DANNI - LOKAZZJONI - PASSAGG - RABA' - SERVITU` PERSONALI - VJOLAZZJONI TAL-PROPRJETA' TA' HADD IEHOR
Fil-Qosor
Ghalkemm fil-kaz ta' raba', li hu ta' sid wiehed imqabbel ghand diversi gabillotti, dawn ma jistghuxjithaddtu minn servitujiet predjali veri u proprji, ikun hemm pero' skond il-kostumanzi lokali, certu "modus vivendi" bejn il-gabillotti tad-diversi porsjonijiet tar-raba' li jaghti lok ghal-hekk imsejha "diritti di obligazione", sew servitujiet personali, rikonoxxuti mill-gurisprudenza lokali f'diversi gudikati. Jekk skond dak il-'modus vivendi" ikun projbit il-passagg minn fuq porzjoni ta' dakir-raba da parti mill-gabillotti l-ohra, ikun hemm ir-reat ta' vjolazzjoni ta' proprjeta' ta' haddiehor, jekk huma jghaddu minn dik il-porzjoni ta' dak ir-raba da parti mill-gabillotti l-ohra ikun hemm ir-reat ta' vjolazzjoni ta' proprjeta' ta' hadd iehor, jekk huma jghaddu minn dik il-porzjoni ta' raba'. Kieku l-imputati sofrew xi hsara li ma kellhomx zmien materjali biex jirrimedjaw ghaliha,b'mod li r-raba' taghhom gie ghall-mument interkjuz, u allura ghaddew minn fuq dak ir-raba' l-iehor,forsi kien ikun il-kaz, "in criminalibus" u apparti l-aspett civili li jigu ezonerati minn htija; imma jekk ic-cirkustanzi juru xort'ohra, allura din l-iskuza ma tirrikorrix. Lanqas ma jiskuza lill-imputati l-fatt li l-moghdija minn passagg iehor li huma setghu jipprattikaw kienet timporta inkommodu kbir minhabba d-distanza. In linea ta' massima, dak li ghandu l-fond serventi jsewwi l-lok fejnghandha tigi ezercitata servitu' ta' passagg da parti tal-possessur tal-fond dominanti; ghax ghal sidi l-fond serventi s-servitu tikkonsisti "in patiendo", mentri tarreka utili lill-iehor. L-elementtal-hsara jista' jikkonsisti anki fl-invazjoni, sija pure moderata, tar-raba'; ghax l-imputat f'kazsimili jkun qieghed jaghmel hsara fis-sens li jiddisturba dak il-"modus operandi", li, kif spjegat l-gurisprudenza, jirregola d-drittijiet tal-gabillotti. f'kaz ta' raba' li ma hux proprjeta' taghhom,izda li tieghu huma biss detenturi.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni