Referenza: Volum 42E (1958), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 1435

Dettalji tas-Sentenza


Data
28/06/1958
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
HARDING WILLIAM
Partijiet
IL-PULIZIJA vs CALCEDONIO CIANTAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"SALE OF COMMODITIES (CONTROL) REGULATIONS, 1952" - ART. 25 TAL-KODICI KRIMINALI - BEJGH - KONTRAVVENZJONI - NEGLIGENZA - PROVA - REG. 7(Z) TAL-GOVERNMENT NOTICE 234/1952 - RESPONSABILITA' KRIMINALI
Fil-Qosor
Ir-reati taht is-"Sales of Commodities (Control) Regulations" tal-1952 huma kontravvenzjonijiet. il-Ligi Kriminali tirrendi hati ta` reat lill-padrun, billi zzommu responsabbli tal-kontravvenzjoni kommessa mid-dipendent teighu, jekk si tratta ta` kotnravvenzjoni ta` xi dispozizzjoni tal-lifi li l-padrun kien tenut josserva, u jekk bl-ezercizzju tad-diligenza l-padrun seta` jevita l-kontravvenzjoni. il-prova lil-kontravenzjoni kommessa mid-dipendent setghet tigi evitat bil-vigilanza tal-padruntmiss lill-prosekuzzjoni. Imma l-impossibilita` li tigi prevenuta l-kontravevezjoni, biex tista` tiskaguna lill-padrun, jehtieg li tkun, mhux relativa, imma assoluta. u jekk il-Qorti tkun soddisfatali l-Prosekuzzjoni lahqet il-prova ta` nuqqas ta` diligenza tal-padrun, fis-sens illi rnexxielha turi iili l-padrun bid=dilgenza teighu seta` jevita l-kontravvenzjoni, allura l-padrun huwa hati tal-kontravvenzjoni tad-dipendent. Fil-kaz prezenti, l-imputat, proprejtarju ta` azjenda kummercjali ta`certa entita`, kellu mpjegat mieghu b'salarju tajjeb "Accoutnant" biex jehodlu hsieb tal-kotba u jmexxi l-kontabilita` tal-azjenda, peress li l-imputat kien illetterat, u skond il-kalkoli maghmula mill-"accountant" sar il-bejgh ta` xi "spare parts" ta` karrozzi bi prezz oghla min dak fissat mir-Regolamenti; l-"accoutnant" kien konvint" li l-prezizjiet li hareg ma kienux kontra l-ligi; l-imputat kien huwa wkoll konvint, u ma setghax kien in mala fede; eppure l-Qorti zammitu hati tal-kotnravvenzjoni ta` bejgh bi prezz aktar minn dak permess mir-regolamenti, ghar-raguni illi sabet illi bi stitaktar ta` diligenza l-imputat, avvolja illetterat, seta` irrealizza u nsista mal-"Accountant" li, minhabba l-partikularita` tal-kaz, il-kalkolu kellu jsir differentement; uli ma kienx bizzejjed, biexjiskriminah, il-fatt li hu, bhala illetterat, halla kollox f'idejn l-"Accountant", u dan deherlu, anzi kien konvint, li l-affarijiet ghamilhom sewwa u skond il-ligi.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni