Reference: Volume 33A (1947), Part No. 1, Section 1, Page 9

Judgement Details


Date
14/02/1947
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
BORG GORG, CAMILLERI LUIGI A., GANADO E.
Parties
SALVINO MIZZI NE. vs ALBERT MISRAHI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"DWELLING HOUSE" - "FAIR RENT" - DAR - EMERGENCY COMPENSATION BOARD - GURISDIZZJONI - KERA - NOTIFIKAZZJONI TAL-GVERN NRU. 325/43 U 84/46 - REKWIZIZZJONI - RENT REGULATION BOARD
Summary
Ir-Regolamenti promulgati bin-Notifikazzjoni tal-Gvern nru. 84 ta' l-1946 awtorizzaw fil-Board tal-Kera li jistabbilixxi l-kera xieraq tad-djar rekwizizzjonati, minghajr pregudizzju tad-decizjonijietmoghtija mill-Emergency Compensation Board dwar il-kumpens dovut lis-sid ghall-okkupazzjoni tad-djarrekwizizzjonati u minghajr pregudizzju tal-"claims" li kienu pendenti quddiem dak il-Board fit-22 ta' Frar 1946. Dana pero' ma jfissirx illi l-kera xieraq ta' dawk id-djar ma jistax jigi fissat mill-Board tal-Kera ghaz-zmien wara t-22 ta' Frar 1946; u ghalhekk avvolja l-Emergency Compensation Board ikun stabbilixxa qabel dik id-data, jew jistabbilixxi wara, il-kumpens dovut ghad-dar okkupati mill-Awtorita' taht rekwizizzjoni, il-Board tal-Kera ghandu gurisdizzjoni biex jistabbilixxi l-"fair reat" ta' dawk id-djar skond il-kriterji godda introdotti mill-Ord. XVI ta' l-1944 wara li l-EmergencyCompensation Board ikun espleta l-funzjonijiet tieghu; u dan b'effett mit-22 ta' Frar 1946 jew mid-data tar-rikors ghar-revizjoni tal-kera, skond il-kaz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info