Referenza: Volum 42E (1958), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 1349

Dettalji tas-Sentenza


Data
12/05/1958
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
HARDING WILLIAM
Partijiet
IL-PULIZIJA vs CENSU VELLA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"ANIMUS CONSULENDI" - "STRIKE" - "TRADE DISPUTE" - ART. 20 U 24 TAL-ORDINANZA IV TAL-1945 - INTIMIDAZZJONI - KARCERAZZJONI PROVVIZORJA - PIENA
Fil-Qosor
Huwa lecitu li haddiem jipperswadi lill-siehbu haddiem biex jiehu parti fi "strike"; imma ma hux lecitu li dak l-istess wiehed jhedded lill-haddiem siehbu bi vjolenza jekk ma jaccettax li jkompli ma'li "strike"; ghaliex ghalkemm fl-izvilupp industrijali giet ammesa li "strike weapon", fil-kaz ta' "trade dispute", u mhux fil-kaz ta' kwistjoni politika, dan ma seta qatt ifisser illi, meta jkun hemm"strike" allura hu lecitu li wiehed jaghmel kull att li jrid daqs kieku l-ligi kriminali ma tezistix aktar. Ghaldaqstant meta l-imputat hu akkuzat li ntimidixxa persuni ohra bil-hsieb li jgieghlhomjaghmlu xi haga, jew li jgieghlhom ma jaghlux xi haga, li huma ghandhom il-jedd bil-ligi li ma jaghmlux xi haga, jew li jgieghlhom ma jghmlux xi haga li huma ghandhom il-jedd bil-ligi li ma jaghmluxjew li jaghmlu, ma hemmx ghalfejn jigi kunsidrat mill-Qorti jekk li "strike" sarx mnhabba "trade dispute" jew le, ghaliex anki jekk kienet "trade dispute" ma humiex permessi attijiet repressi mill-istess ligi li tippermetti li "strikes". Mhix accettabbli l-allegazzjoni tad-difiza li l-imputat ma ghamelx hlief ta' parir innocenti u amikevoli lil dawk in-nies l-ohra biex dawn izommu mix-xoghol sabiex ma jigrilhomx hsara, jekk il-fatti valutati fid-dawl tal-ligi u fuq l-isfond tac-cirkustanzi kollha antecedenti konkomitanti u sussegwenti juru li l-agir tal-imputat kien jikkostitwixxi intimidazzjoni. L-istess ligi specjali li tippermetti li "strikes" tikkunsidra bhala reat l-att ta' bnedem lijintimidixxi iehor; iehor; u l-istess ligi tiddefinixxi l-intimidazzjoni bhala l-att ta' min johloqfil-mohh ta' persuna ohra apprensjoni ragjonevoli ta' hsara ghalih jew ghal xi membru tal-familja tieghu jew ghal xi hadd mid-dipendnti tieghu, jew ta' vjolenza lil xi persuna jew proprjeta'. U dinil-minaccja ta' perikolu tista' tkun mhux biss espressa, imma anki implicita. Jekk mbghad kienx hemm dan it-theddid, espress jew implicitu, hija kwistjoni ta' fatti u tal-apprezzament taghhom mill-Qorti. Jekk l-imputat, qabel u fil-kors tal-kawza kien arrestat il-Qorti tisa' fid-diskrezzjoni taghha tordna illi fil-perijodu tal-espjazzjoni tal-piena minnha nflitta jigi komputat il-perijodu tal-karcerazzjoni preventiva.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni