Reference: Volume 42E (1959), Part No. 4, Section , Page 1457

Judgement Details


Date
21/07/1959
Court
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Judiciary
FLORES JOSEPH
Parties
IL-PULIZIJA vs PATRICK HOLLAND ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 24 (A) TAL-ORDINANZA IV TAL-1945 - INTIMIDAZZJONI - KONDOTTA TAL-IMPUTAT - PIENA
Summary
Hu hati ta` intimadazzjoni mhux biss dak li bla haqq u mingharj setgha tal-ligi, bil-hsieb li jgieghel lil persuni ohra ma jaghmlux dak li huma ghandhom id-dritt jaghmlu, ibezzgha jew jintimidixxi lildawk il-persuni, imma anki dak li jakkompanja l-atti ta` min jintimidixxi, u bil-prezenza kostantitieghu ma` dik il-persuna, meta din tkun qeghedha tuza dak il-kliem ta` intimidazzjoni, juri ko-operazzjoni xjenti u immedjata ghall-operat ta` dik il-persuna, sija bhala sostenn morali, sija bhala ko-operazzjoni biex l-intimidazzjoni jkollha l-forza taghha. Il-valutazzjoni tar-responsabbilita` tal-imputat ghandha tigi cirkoskritta bic-cirkustanzi li tahthom gie kommess ir-reat, u ghandha hekk tigi izolata minn kull avveniment fil-pajjiz posterjuri ghall-kommissjoni tar-reat; u l-Qorti ghandhaquddiemha l-kondotta tal-imputat fil-konfronti tal-imputazzjoni, u mhux dik ta` ohrajn fil-konfrontita` fatti ohra. Il-kondotta tal-imputat, fil-mizurazzjoni tal-piena, hija ta` importanza massima;ghax din turi jekk persuna hijiex abitwalment refrattarja ghall-precetti penali, b'mod li jkun hemmnecessita` ta` sanzjoni proporzjonata, jew inkella hix okkazjonalment ribelli ghall-ligi. F'persunata` precedenti tajba l-istess process kriminali, bir-riflessi psikici li jgib mieghu, hu fih inifsudiga forma ta` sanzjoni; u huwa aktar ta` vantagg socjali li din is-sanzjoni morali, meta l-kaz ikun jimmerita, tigi alimentata bl-opportunita` ta` rijabilitazzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info