Referenza: Volum 42E (1958), Parti Nru. 4, Taqsima , Paġna 1355

Dettalji tas-Sentenza


Data
16/05/1958
Qorti
OF CRIMINAL APPEAL (INFERIOR)
Ġudikatura
HARDING WILLIAM
Partijiet
IL-PULIZIJA vs JOSEPH C. SALIBA ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
"ANIMUS CONSULENDI" - "PEACEFUL PICKETING" - "STRIKE" - "TRADE DISPUTE" - ART. 20, 24, U25 TAL-ORDINANZA IV TAL-1945 - INTIMIDAZZJONI - KARCERAZZJONI PROVVIZORJA
Fil-Qosor
Il-kelma "intimidation" hi definita mill-istess ligi li tippermetti li "strikes" fuq kwistjonijiet ta' xohol u mpjegi. Hu car illi biex wiehed jiddeciedi jekk dak li ghamel l-imputat jammontax jew leghal intimidazzjoni, ghandu jitqies l-ghemil tieghu anki fil-kwadru tac-cirkustanzi li jkunu qeghdin jizvolgu ruhhom. Altru l l-kliem tal-imputat ikunu ntqalu izolament, u altru li ntqalu fuq l-isfond tal-kwadru li kien qieghed jiddelinea ruhu dak l-mument, skond il-provi tal-process. Ghalhekk il-ligi fuq riferita, anki fil-kaz ta' "trade dispute", ,a taghtix l-immunita' tal-"peaceful picket ng", jekk dan isir f'numru u f'manjiera tali li jintimidixxi. U allura, la jkun hemm atti li jammontaw ghal intimidazzjoni, ma hemmx ghalfejn tigi affrontata l-kwistjoni jekk li "strike" jkunx sar minhabba "trade dispute" jew le. Jekk l-agir u l-atteggjament tal-imputat kienu tali li a setghux hliefigibu f'mohh in-nies minnu ndirizzati dik ir-"reasonable apprehension" ta' hsara lilhom u lill-proprjeta' taghhom li tintegra r-reat ta' intimidazzjoni, hemm appuntu dan ir-reat, u ma jistghax jinghad li hu ma ghamelx hlief "peaceful picketing", u lanqas li hu kellu biss l-intenzjoni ta' perswazjoni pacifika; avvolja kien qieghed jagixxi ta' "strike control officer". Ghax l-immunitajiet ta' dinil-ligi, bhal a hi l-"peaceful picketing", jistghu jigu vokati biss meta si tratta ta' "trade dispute": imma, hemm jew ma hemmx "trade dispute", jista' dejjem jigi kommess ir-reat ta' intimidazzjoni.Il-ligi tiddefinixxi l-intimidazzjoni b'mod tant komprensiv li bl-ebda mod ma tammetti d-distinzjoni jekk il-hsara, fil-kaz li din tkun saret, saretx ghad-dannu tal-persuna supposta intimidata jew ta' persuna ohra; lanqas ma jghodd il-valur tal-hsara li tkun saret; ghax dak li jghodd huwa r-riflessli l-agir tal-imputat li jallega li kien "strike control officer", kien tali li hu ma setghax jakkampa dik l-immunita'. In linea ta' massima, il-Qorti tal-Appell ma tindahalx fid-diskrezzjoni tal-Magistrat fil-latitudni lilu kncessa mill-ligi dwar il-piena ammenokke' l-piena irrogata minnu ma tkunx kontra l-ligi, jew ma tkunx tidher "ictu oculi" manifestament eccessiva jew inikwa;fid-diskrezzjoni taghha, pero' il-Qorti tista' tordna illi fl-espjazzjoni tal-piena minnha nfliitta jigi komputatil- il-perijodu ta' arcerazzjoni provvizorja. Imma jekk dan il-perijodu kien ga gie mnaqqas mill-Magistrat, il-Qorti tal-Appell tista' tnaqqas biss il-perijodu ta' karcerazzjoni provvizorja bejn is-sentnza tal-magistrat u s-sentenza tal-Appell; ghax inkella dak il-perijodu ta' qabel is-sentenza tal-magistrat jigi mnaqqas darbtejn, u dan ikun kontra l-ligi.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni