Reference: Volume 46B (1962), Part No. 1, Section , Page 246

Judgement Details


Date
21/05/1962
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
CATERINA BORG ET. vs CARMELO FINO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 37 TAL-KODICI TA' PROCEDURA CIVILI - ART. 4, 5, 639 U 640 TAL-KODICI TAL-KUMMERC - ATTI TA' KUMMERC - KOMPETENZA - KUMMERCJANT - RETRATT - SPEJJEZ RIMBORZABBLI LIR-RETRATTARJU
Summary
F'materja ta' kompetenza, avvolja l-konvenut ikun kummercjant, dejjem irid jigi ndagat jekk l-oggetttal-kontroversja partikulari huwiex, cjo non ostante, purament civili. Kwantu ghall-attur, ankorke' l-oggett tal-kontroversja hu ghalieh ta' natura kummercjali, dan ma jgibx il-kompetenza kummercjali, jekk l-att mhuwiex ta' indoli kummercjali ghall-konvenut. L-irkupru mhuwiex att per se' kummercjali, bhal ma huma l-operazzjonijiet bankarji jew kambjarji; u billi l-kwistjoni dwar l-ammont tal-ispejjez rimborzabbli lir-retrattarju hija accessorja ghall-kwistjoni principali tal-irkupru, anki kwistjoni dwar dawn l-ispejjez mhix ta' natura kummercjali, ghax issegwi l-affari principali, li hu l-iskupru. Ghaldaqstant, jekk kummercjant jixtri fond u jirkuprawhulu, u tqum kwistjoni dwar l-ammontatal-ispejjez rimborzabbli lilu minhabba dak l-irkupru, kompetenti biex tiehu konjizzjoni tal-kawzabiex jigi stabbilit l-ammont ta' dawn l-ispejjez, promossa kontra r-retrattarju, hija l-Qorti Civili, avvolja l-konvenut huwa kummercjant, jekk l-ezercizzju tal-irkupru kontra tieghu ma kienx, ghalieh, att tal-kummerc.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info