Referenza: Volum 46B (1962), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 184

Dettalji tas-Sentenza


Data
27/04/1962
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., GOUDER TANCRED
Partijiet
VIRGINIA MERCIECA vs VICTOR LOWELL
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 1407 (2) TAL-KODICI CIVILI - ATT TA' KONVENJU - BEJGH - BOARD TAL-KERA - DESTINAZZJONI TAL-FOND - ENFITEWSI - KINDERGARTEN - LOKAZZJONI - TERMINU
Fil-Qosor
Id-dispozizzjoni tal-ligi li tghid illi l-effett ta' weghda ta' bejgh jispicca jekk l-accettant, fizmien tliet xhur minn dak in-nhar li l-bejgh ikun seta' jsir, ma jsejjahx lil dak li wieghed, b'attgudizzjarju, sabiex jaghmel il-bejgh, kemm il-darba ma jkunx gie miftiehem mill-partijiet zmien itwal, tirrigwardal -weghda ta' xiri u bejgh ta' stabili; u bhala dispozizzjoni ta' natura eccezzjonalita' dekadenza mhijiex estendibbli u applikabbli ghall-weghda ta' ghoti b'cens. Ghaldaqstant, jekk il-lokatur, li jkun irid jiehu lura l-pussess ta' fond mikri lill-inkwilin, joffri lil dan bhala "alternative accomodation" fond iehor li huwa jkun obliga ruhu li jiehu b'cens, l-inkwilin ma jistghax validament jopponi illi l-lokatur ma jistghax aktar joffrilu dak il-fond ghax ghaddew tliet xhur minnmeta sar l-att tal-konvenju ghat-tehid tac-cens u dak l-att ma giex imgedded. Barra minn dan, jekkl-att tal-konvenju jkun sar bl-intiza illi l-ghoti tac-cens isir kemm il-darba l-Bord tal-Kera jikkunsidra l-fond bhala "suitable" ghall-inkwilin, it-terminu tal-validita' tal-att tal-konvenju huwa sospiz sakemm il-Bord jaghti l-gudizzju tieghu dwar dik is-"suitability"; u kwindi taht dan l-aspettukoll oppozizzjoni tal-inkwilin fis-sens fuq imsemmi mhix valida. Il-gestjoni ghal zmien qasir f'parti zghira ta' fond mikri ghall-abitazzjoni ta' Kindergarten da parti ta' membru tal-familja tal-inkwilin, ma jbiddelx id-destinazzjoni tal-fond, li kien u baqa' dejjem uzat ghall-abitazzjoni; u ma hix raguni tajba biex ittellef lill-inkwilin id-dritt ghat-tigdid tal-kiri.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni