Reference: Volume 46B (1962), Part No. 1, Section , Page 350

Judgement Details


Date
16/11/1962
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
CARMELO AGIUS vs CARMELO FENECH
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1407 TAL-KODICI CIVILI - ATT TA' KONVENJU - ENFITEWSI - TERMINU
Summary
Meta jsir att ta' konvenju li jkollu bhala oggett tieghu l-koncessjoni ta' fond b'titolu ta' enfitewsi, jew subenfitewsi, it-terminu ta' tliet xhur preskritt mil-ligi ghall-validita' tieghu mhux applikabbli. Jekk mbaghad l-operazzjoni kontemplata mill-partijiet mhix dik ta' koncessjoni enfitewtikajew subenfitewtika, imma dik ta' bejgh ta' utili dominju, u fl-att tal-konvenju ma jkunx gie stipulat terminu vwoldiri illi l-partijiet riedu jirrimettu ruhhom ghal-ligi, u allura t-terminu ta' tlietxhur jibda jghaddi minn meta l-kuntratt definittiv jista' jsir.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info