Reference: Volume 46B (1962), Part No. 1, Section , Page 465

Judgement Details


Date
14/12/1962
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
GEORGE ZAMMIT PR ET vs EUGENIO BORG ET NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZZJONI - INTERESS
Summary
Ghalkemm l-attur ikollu nteress materjali fl-ezitu ta` kawza minnu ntentata, fis-sens illi, jekk l-istanza tieghu tigi akkolta, huwa jkollu rizultament utili ghalieh, u avvolja dak l-interess ikun attwali u anki dirett, l-istess interess ikun jonqsu wiehed mill-element mehtiega biex ikun jista` jaghmel dik il-kawza, jekk ma jkunx ukoll legittimu. Kwindi hu ma jistgahx jipproponi dik l-istanza jekkl-ezitu taghha jkun jiddependi mill-ezercizzju ta` azzjoni ohra li ma tikkompeti lilu, imma lil persuna ohra fid-diskrezzjoni taghha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info