Reference: Volume 46B (1962), Part No. 1, Section , Page 268

Judgement Details


Date
25/06/1962
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., GOUDER TANCRED
Parties
JOSEPH ATTARD vs JOSEPH ROSSIGNAUD NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ARBITRU - ART. 19, 41 U 43(1) TAL-ATT TAL-1956 DWAR IS-SIGURTA' NAZZJONALI - DIRETTUR TAL-EMIGRAZZJONI, XOGHOL U GHAJNUNA SOCJALI - SIGURTA' NAZZJONALI
Summary
Il-Ligi dwar is-Sigurta' Nazzjonali tistabbilixxi prezunzjoni fis-sens illi accident li jigri fil-kors tal-impjeg ta' persuna assigurat ghandu jitqies, fl-assenza ta' prova kuntrarja, li gara minhabbadak l-impjeg. Mid-decizjoni tad-Direttur tal-Emigrazzjoni, Xoghol u Ghajnuna Socjali, dwar jekk persuna assigurata hijiex intitolata ghall-beneficcju ta' korriment taht il-Ligi dwar is-Sigurta' Nazzjonali jinghata appell lill-Arbitru mwaqqaf taht dik il-Ligi meta d-decizjoni tad-Direttur tkun iddecidiet xi punt ta' ligi jew stabbiliet xi principju ta' mportanza. Decizjoni tad-Direttur fis-sensilli talba ghal dak il-beneficcju mhix attendibbli ghax fl-opinjoni tieghu, bazata fuq dik tat-tobbaminnu konsultati, il-korriment ma kienx l-effett tal-incident, bla ebda rifless legali jew ebda assunt jew principju ta' applikazzjoni generali, ma hix, ghalhekk, appellabbli quddiem l-Arbitru; u lanqas taghti lok ghad-diskussjoni tal-prezunzjoni fuq imsemmija.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info