Reference: Volume 46B (1962), Part No. 1, Section , Page 324

Judgement Details


Date
19/10/1962
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
RAFFAELE VELLA vs LOUIS GRECH NE. ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
CESSJONI - ESKUSSJONI TAD-DEBITUR - GARANZIJA TAR-REALTA' U TAL-EZIGIBBILITA' - PROCEDURA
Summary
Meta ssir cessjoni ta' kreditu, u c-cedent jiggarantixxi tant ir-realta' kemm l-ezigibilita' tal-kreditu cedut, u fil-fatt jirrizulta illi, fil-mument meta saret ic-cessjoni, ic-cedent kien ga nkassal-kreditu minnu cedut, dik ic-cessjoni hija inezitenti, ghax bla oggett; u ghalhekk ic-cessjonjarjujista' jagixxi mill-ewwel u direttament kontra c-cedent biex jirreklama lura l-prezz tac-cessjoni; udan bis-sahha tal-garanzija tar-realta' tal-kreditu cedut. Imma jekk jirrizulta illi fil-mument tac-cessjoni c-cedent ma kienx ga nkassa l-kreditu kollu minnu cedut, ghal dik il-parti li ma kienetxga nkassata c-cessjoni hija ezistenti, u c-cessjonarju ma jistghax jagixxi kontra c-cedent bis-sahhatal-garanzija tal-ezigibbilita', qabel ma huwa jkun eskuta inutilment id-debitur cedut, ammenokke'c-cedent ma jkunx obliga ruhu wkoll li jhallas hu jekk id-debitur ma jhallasx fuq semplici rikjesta.U dan anki, jekk jirrizulta illi wara c-cessjoni c-cedent ikun inkassa anki dik il-parti li fil-mument tac-cessjoni kienet ghadha lilu dovuta sakemm ma jirrizultax ukoll illi d-debitur huwa notorjament insolvibbli, u li ghalhekk l-eskussjoni tieghu tkun timporta hala ta' zmien u spejjez. U semplici ittra ufficjali lid-debitur biex ihallas mhix eskussjoni kif trid il-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info