Reference: Volume 46B (1962), Part No. 1, Section , Page 372

Judgement Details


Date
19/11/1962
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM, MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
MARIA ZAMMIT vs LAWRENCE JAMES CAPPELLO ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1266 U 1267 TAL-KODICI CIVILI - BEJGH - NULLITA' - PRESKRIZZJONI - PREZZ - REXISSJONI
Summary
Il-preskrizzjoni bijennali tal-azzjoni ta' rexissjoni ta' kuntratt minhabba vjolenza, zball, ghemildolus, stat ta' mara mizzewga, interdizzjoni jew nuqqas ta' eta', u obligazzjonijiet minghajr kawzajew b'kawza falza, tibda tiddekorri, fil-kaz ta' zball, ghemil dolus u kawza falza, mill-jum li fihjinkixef id-difett. Din l-istess preskrizzjoni, pero' ma hix applikabbli fil-kazijiet ta' nullita'radikali; ghax in-nullita' radikali tirrendi l-obligazzjoni inezistenzi fil-waqt illi fil-kazijiet l-ohra fuq imsemmija hu presuppost li l-obligazzjoni tezisti. U l-prova mehtiega biex isostnu l-preskrizzjoni jinkombu fuq min jiccepixxi l-istess preskrizzjoni. Bejgh minghajr prezz veru u reali mhuwiex bejgh, u l-kuntratt mnejn jidher li sar dak il-bejgh huwa null u ta' ebda effett legali; huwa inezistenti. L-istess jinghad jekk prezz kien hemm, imma kien fittizju; ghax prezz fittizju mhuwiexprezz.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info