Reference: Volume 46B (1962), Part No. 1, Section , Page 381

Judgement Details


Date
23/11/1962
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING HUGH
Parties
WISQ REVERENDU DON CARMELO AZZOPARDI NE vs PAUL FARRUGIA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 2212 (1) U 2248 TAL-KODICI CIVILI - ENFITEWSI - PRESKRIZZJONI
Summary
Min jippossjedi fond "animo domini" ghal tletin sena jew aktar, u l-pussess tieghu matul dan iz-zmien kollu jkun kontinwu, mhux interrott, pacifiku, ubliku, u mhux ekwivoku, jakkwista l-proprjeta` teighu bil-preskrizzjoni akkwizittiva. Pero`, jekk il-fodn hu enfitewtiku, u l-preskriventi jkun qieghed jippossjedi s-subutili dominju tal-fond, u c-cens tal-istess fond ikun abqa` dejjem jithallas lid-direttarju, il-preskriventi ma jakkwistax b'dan il-mod id-dominju pjen u assolut tal-fond, imma s-subutili dominju biss, jigifieri l-fond bhala suggett ghac-cens lejn id-direttarju. U jekk il-persuna li tkun ittrasferieltu l-fond minghajr att publiku tkun imponietlu l-obligu li jaghmel xi quddiesfis-sena, u dan il-quddies ikun fil-fatt gie celebrat matul iz-zmien imsemmi, dak is-subutili dominju jigi akkwistat ukoll bhala suggett ghall-piz ta` dak il-quddies. Ghall-akkwist tal-fond bl-uzukapjoni mhux ta` ostakolu l-fatt li l-fond gie f'idejn il-preskriventi minghajr il-formalltia` tal-attpubliku, ghaliex ghan-nuqqas ta` titolu b'att publiku jissuplixxi l-pussess rivestit bil-kwalitajietli trid il-ligi.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info