Reference: Volume 46B (1962), Part No. 1, Section , Page 403

Judgement Details


Date
23/11/1962
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM, MONTANARO GAUCI A.J., MAMO ANTHONY J.
Parties
MICHAEL VELLA HABER vs HECTOR BORG
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 359 U 360 TAL-KODICI CIVILI - AZZJONI POSSESSORJA U AZZJONI PETITORJA - BEJT
Summary
Azzjoni li biha l-attur jitlob dikjarazzjoni fis-sens illi l-fond imsemmi fic-citazzjoni huwa proprijeta' eskluziva tieghu hija azzjoni petitorja, avvolja fl-istess citazzjoni ssir talba konsegwenzjali biex il-konvenut jigi kundannat jirreintegrah fil-pussess ta' dak il-fond. Mhux ghaliex possessurli ma hux ukoll proprijetarju, jew anki semplici detentur, meta hu molestat fil-pussess jew spoljatmid-detenzjoni, jista' per mezz ta' azzjoni possessorja jitlob li jigi mantnut jew reintegrat fil-pussess jew detenzjoni, "ergo" proprijetarju li jigi molestat jew privat mid-drittijiet tieghu, li jinkludu anki d-dritt molestat jew privat mid-drittijiet tieghu, li jinkludu anki d-dritt ghall-pussess, ma jistghax ukoll jitlob b'azzjoni petitorja, per ezempju ta' rivendikazzjoni li jigi mantnut jew reintegrat fl-ezercizzju ta' dawk id-drittijiet. Kull min jippossjedi fond hu prezunt li jippossjedi ukoll l-arja tieghu kif ukoll is-sottoswol tal-istess fond; u ghalhekk min jakkwista fond ghandufavur tieghu l-prezunzjoni legali li akkwista wkoll l-arja tal-fond u dak kollu li jinsab taht is-superfici tieghu, flimkien mal-accessorji kollha tal-istess fond. Din hi prezunzjoni "juris tantum",u ghalhekk tista' tigi kombatuta bil-prova kuntrarja; imma sakemm din il-prova ma ssirx b'success,il-prezunzjoni tibqa' ssehh; b'mod li min jakkwista xi kmamr ta' fond, huwa prezunt li akkwista wkoll il-bjut ta' dawk il-kmamar. U dan aktar u aktar jekk din il-prova kuntrarja tkun newtralizzata mit-termini tal-kuntratt tal-akkwist u mill-intenzjoni tal-partijiet interessati.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info