Reference: Volume 46B (1962), Part No. 1, Section , Page 477

Judgement Details


Date
02/03/1962
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
GEOGE THOMAS DAVISON vs JOSEPH AZZOPARDI NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1074, 1075 U 1080 TAL-KODICI CIVILI - DANNI - LOKAZZJONI - SULLOKAZZJONI - ZGUMBRAMENT
Summary
Id-drittjiet tas-subinkwlini ghad-detenzjoni tal-fond lilu sullokat jiddependu mit-titolu tal-lokatur jew sullokatur bhala inkwlin principali, b'mod illi, jekk jigi biex jispicca t-titolu tas-sulloaktur jispicca wkoll, fil-konfront tas-sid, it-titolu tas-subinkwilin. Meta s-sullokazzjoni kienet ghal zmien determinat, is-sulloaktur ma gahndux dritt, mingahjr ma jirrendi ruhu responsabbli tad-dannilejn is-subinkwilin, li minn rajh jew bi htija teighu jitlef it-titolu tieghu fid-dekorrenza ta` dak iz-zmien, b'mod li jtellef id-dritt tad-dgawdija tas-subinkwilin ghaz-zmien li jkun baqa`; imma meta s-sullokazzjoni tkun miexja min perijodu ghall iehor, is-sullokatur mhux obligat jibqa` inkwliniprinicapli biex ikun jista` jmantni lis-subinkwlin fid-detenzjoni tal-post, imm ajista` jittermina l-lokazzjoni meta jrid, u mal-lokazzjoni tigi terminata wkoll is-sullokazzjoni. U jekk dan jista` jaghmlu b'att tieghu volontarju jista` jaghmlu wkoll b'att involotnarju ta` negligenza; b'mod illi, jekk l-inkwlin princiapli jonqos lijhallas il-ekra b'negligenza , u minhabba din il-morozita` fil-hlastal-kera s-sid jottjeni l-kudnanna teighu ghall-izgumbrament, u b'hekk is-subinkwlin isib ruhu zgumbrat huwa wkoll, dan ma jistghax jipprentendi d-danni kontra l-inkwilin sulloaktur jekk huwa jkun sofra xi danni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info