Reference: Volume 46B (1962), Part No. 1, Section , Page 455

Judgement Details


Date
14/12/1962
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
GIUSEPPE BUSUTTIL vs PAOLO ZAMMIT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"HARDSHIP" - BORD TAL-KERA - LOKAZZJONI
Summary
Fil-konsiderazzjoni tal-"hardship", rispettiv tal-partijiet, fuq talba tal-lokatur ghar-ripreza ta`pussess tal-fond mikri lill-intimat, il-kligi ma tghidx illi ghandhom jitqiesu biss ic-cirkustanzi tal-kerrej innifsu, izda tghid li ghandhom jitqiesu c-cirkustanzi kollha, kompriza allura c-cirkustanzi jekk is-sid jew il-kerrej ghandux xi dar ohra. U fost ic-cirkustanzi li gahndhom jitqiesu jidhlu, bla ebda dubju, dawk tal-membri tal-familja tal-kerrej. Jekk mbghad l-apprezzament tal-fatti in se li ghamel il-Bord tal-Kera ghall-valutazzjoni tal-"hardship" gahll-kerrej. Jekk mbghad l-apprezament tal-fatti in se li ghamel il-Bord tal-Kera ghall-valutazzjoni tal-"harship" mhuwiex korrett jewle, hi haga li fiha l-Qorti tal-Appell ma tindahalx. Il-ligi lanqas tistabbilixxi "a priori" ebda prefernza bejn is-sid u l-kerrej, ima trid li jitqiesu c-cirkustanzi kollha tal-kaz partikulai; u galadarba fost dawn ic-cirkustanzi jidhlu wkoll dawk tal-membri tal-familja tal-kerrej, kif jidhlu dawk tal-membri tal-familja tas-sid, ma jistghax jinghad bhala principju illi l-"hardship" tal-wiehed hekk meqjus ghandu jipprevali fuq il-"hardhsip" tal-iehor. U anki hawn il-Qorti tal-Appell ma tindahlax fl-apprezzamnt tal-fatti maghmul mill-Bord, u li fuqu jkun iddecida liema hu l-akbar "hardhsip",ladarba fl-interpretazzjoni tal-ligi l-Bord ma jkun ghamel xejn hazin.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info