Referenza: Volum 46B (1962), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 427

Dettalji tas-Sentenza


Data
10/12/1962
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
ANTONIO POLIDANO vs MARIA ROSARIA GAUCI ET
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
APPELL - AT=RT. 184, 792(2), 227(2) U (5), U 793 TAL-KAP. 15 - CITAZZJONI - NOTA TA' L-ECCEZZJONIJIET - NOTIFIKA - NULLITA' - SENTENZA
Fil-Qosor
Il-ligi trid illi, meta tigi notifikata kopja wahda ta' att gudizzjarju ghal aktar minn persuna wahda, jehtieg li a' din ic-cirkustanza ta' notifika kongunta ssir menzjoni anki fl-istess kopja; u fil-prattika hekk ukoll isir. Izda dan in-nuqqas ma jgibx ghan-nullita' tan-notifika, jekk din l-irregolarita ma tkunx giebet ebda pregudizzju lill-parti nteressata. Hekk fil-kaz li dan in-nuqqas javveraruhu fin-notifika ta' att ta' citazzjoni ma jkunx hemm nullita' tan-notifika jekk il-konvenuti jipprezentaw in-nota tal-eccezzjonijiet; u dan avvolja dik in-nota tigi in segwitu sfilata ghal ragunijiet ohra. Jekk il-Qorti tordna l-isfilz tan-nota tal-eccezzjonjiet u l-konvenut jiddikjara li jrid jappella mid-digriet li ordna dak l-isfilz, il-Qorti ma ghandhiex taqta' l-kawza "seduta stante", imma ghandha tissoprassjedi sakemm isir l-appell preannunnzjat, u tistenna li jinqata' dak l-appell majsirx fiz-zmien legali. Il-vjolazzjoni ta' dan il-precett igib in-nullita' tas-sentenza. U f'kaz bhal dan in-nullita' ma tkunx tali li ma ghandhiex tigi pronunzjata jekk is-sentenza tinstab li hi sostanzjalment gusta; u l-atti ghandhom jigu rinvijati lil Ewwel Qorti biex il-kawza tigi trattat mill-gdid, izda qabel trid tigi determinata fl-appell il-kwistjoni jekk il-konvenut kienx kontumaci jewle minhabba illi l-isfilz tan-nota tal-eccezzjoni huwa jigi kontumaci, jigifieri jrid jigi maqtugh mill-appell jekk id-digreit tal-isfiz ghandux jigi mantenut jew le.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni