Reference: Volume 46B (1962), Part No. 1, Section , Page 339

Judgement Details


Date
29/10/1962
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
EMMANUELE CAMILLERI vs JOSEPH CARABOTT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 731 TAL-KAP. 15 - BORD TAL-KERA - DESTINAZZJONI TAL-FOND - GUDIKAT - HANUT - KAWZALI - LOKAZZJONI - NULLITA' - PROCEDURA - SENTENZA
Summary
Ghal talba tas-sid biex jirriprendi pusses ta` fond mikri fuq il-motiv li l-inkwilin ghamel uzu divers minn dak li ghalieh il-fond gie mikri mhix ta` ostakolu bhala gudikat sentenza precedenti li kienhemm bejn l-istess partijiet ghar-ripreza ta` pusses tal-istess fond, jekk dik it-talba precedentikienet bazata fuq il-motiv li s-sid kellu bzonn il-fond ghall-uzu teighu mentri l-inkwlin kellu band'ohra fejn joqghod; ghax fiz-zewg domandi ma hemmx l-"eadem causa petendi". Sentenza tal-Bord tal-Kera mhix nulla billi ma tkunx qatghet b'kap separat eccezzjoni tal-gudikat solelvata fil-kawza quddiemu. Imma jekk is-sentenza tal-Board, barra milli tkun cahdet it-talba tas-sid ghar-ripreza ta` pussess tal-fond fuq il-motvi li s-sid kellu bzonnu ghalieh, tkun iriteniet ukoll li l-fond huwa "hanut" fis-sens tal-Ligi tal-Kera, dik is-sentenza tikkostitwixxi gudikat u torbot lill-aprtijiet fuq danil-punt tan-antura tal-fond; u l-fodn huwa ghalhekk protett mill-ligi, u s-sid ma jsitgahx jitlob lura l-pussess tieghu jekk l-inkwilin ma jkunx tilef il-protezzjoni tal-ligi. Jekk is-sid kien jaf li l-inkwilin qiegehd juza l-fond bhala hanut u ma pprotestax, jew ma sabx oggezzjoni ghal dan l-uzu,jigi li ta` l-kunsens teighu tacitament ghal dak l-uzu, uma jistghax jalleega kontra l-inkwlini uzuz divers minn dak li ghalieh il-fond originarjament kien mikri.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info