Referenza: Volum 42C (1958), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 743

Dettalji tas-Sentenza


Data
12/12/1958
Qorti
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Ġudikatura
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
CHARLES SANTUCCI vs JOHN MIZZI NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
CITAZZJONI - INCIDENTI FIL-KAWZA - KAWZALI - KONVENZJONI
Fil-Qosor
Jekk l-attur jaghmel talba biex tigi lilu restitwita' somma ta' flus minnu mhallsa lill-konvenut inezekuzzjoni ta' konvenzjoni li in segwitu giet rizoluta bil-kunsens reciproku, u l-konvenut jeccepixxi li, meta saret ir-rizoluzzjoni tal-konvenzjoni, sar ftehim iehor li l-ezekuzzjoni tieghu tintitolah izomm dak il-flus, u allura l-attur iqajjem il-kwistjoni jekk il-ftehim il-gdid allegat mill-konvenut huwiex legalment validu, il-kwistjoni hekk sollevata mill-attur ghandha tigi deciza fl-istess kawza li ghamel l-attur biex jitlob is-somma minnu mhallsa in ezekuzzjoni tal-ewwel konvenzjoni. Ghax l-attur, bil-kwistjoni minnu sollevata, ma jigix ibiddel it-talba tieghu, jew jaghmel ohra gdida;huwa jkun biss qieghed jiddefendi ruhu kontra l-eccezzjoni proposta mill-konvenut. Dik il-kwistjonitkun purament accessorja u subordinata ghad-domanda kontenuta fic-citazzjoni, jew incident fil-kawza; u l-ezami ta' dik il-kwistjoni ma jimplikax spostament tal-kawzali dedotta fic-citazzjoni, jew tibdil taghha. L-ftehim gdid allegat mill-konvenut ma ghandux jigi kunsidrat izolatment ghalieh, talment li jigi skonness ghal kollox mill-ftehim precedenti dwar ir-rizoluzzjoni tal-konvenzjoni originali; u l-kwistjoni kollha ghandha tigi kunsidrata mill-Qorit kollha f'daqqa. U bhala regola generali, hu certament deziderabbli illi, meta dan jista' jsir kompatibbilment mar-regoli procedurali u mad-dispozizzjonijiet tal-ligi, l-incidenti kollha li jqumu bejn il-partijiet f'kawza jigu diskussi u decizi fl-istess gudizzju, ghall-ekonomija ta' zmien u spejjez, u a skans ta' possibbli konflitt ta' gudikati, ghalkemm jista' jkun hemm kazi li fihom, kif anki ritenut mill-gurisprudenza, tkun mehtiegaazzjoni separata.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni