Reference: Volume 42C (1958), Part No. 1, Section , Page 793

Judgement Details


Date
09/08/1958
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J.
Parties
GERALD CARDONA vs JOSEPH CARDONA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
DIPORTAMENT TAL-INKWILIN - KOABITAZZJONI - LOKAZZJONI - SULLOKAZZJONI
Summary
Jekk l-inkwilin jikri parti mid-dar detenuta minnu lil persuna ohra, u din kien tkun parti mid-dar separata u distinta avvolja b'entrata komuni, ikun il-kaz ta' sullokazzjoni vera u proprja, u mhux kuntratt "sui generis" ta' akkomunament tal-inkwilinat. Dan is-subinkwilin, pero' ghandu josserva dawk ir-regoli ta' armonija u ta' bwon vicinat li jimponu ruhhom f'cirkustanzi simili; u jekk ma jiddiportax ruhu tajejb di fronti ghall-inkwilin l-iehor, ikun qieghed jivvjola wahda mil-kondizzjonijiettaciti tal-lokazzjoni. Biex tigi milqugha t-talba tas-sullokatur ghar-rizoluzzjoni tal-kuntratt tas-sullokazzjoni fuq il-kawzali tad-diportament hazin tas-subinkwilin, il-kriterju tal-apprezzament tal-fatti mqeghdin a bazi tat-talba ghandu jkun wisq aktar rigoruz milli f'kaz ta' semplici arrangament ta' koabitazzjoni, jew akkomunament tal-inkilinat; jigifieri illi l-incidenti ta' diportament hazin addebitati lis-subinkwilin iridu jkunu gravi u abitwali, jw ghall-anqas ripetuti; b'mod li jista'jinghad bis-serjeta' illi jirrendu l-hajja fl-istess dar impossibbli jew difficli hafna ghall-lokatur. Jista' jkun il-kaz li l-lokatur ma jkunx ghal kollox ezenti minn sehemu ta' responsabbilita' ghal dan l-istat ta' affarijiet; imma l-premmess jibqa' jsehh sakemm ma jidherx illi l-incidenti li graw fid-dar gew provokati mil-lokatur jew minn membri tal-familja tieghu.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info