Reference: Volume 42C (1958), Part No. 1, Section , Page 652

Judgement Details


Date
05/12/1958
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
CARMELO ANASTASI vs CARMELO CALI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"SELF INFLICTED HARDSHIP" - BOARD TAL-KERA - LOKAZZJONI - ZGUMBRAMENT
Summary
Mhix accettabbli bhala principju tajjeb l-enuncjazzjoni tal-Board tal-Kera jis-sens illi s-sid li jinsab zgumbrat ghandu dritt jerga' jiehu pussess tal-fond tieghu mikri lil haddiehor biex imur joqghod fih hu, avvolja ma hemmx ebda post "available" gahll-intimat. Biex il-principju jkun korrett, jehtieg illi, anki fil-kaz ta' sid zgumbrat, il-Board ikun issodisfa ruhu li l-"hardship" tas-sid ikunakbar minn dak tal-kerrej; u dan wara li jitqiesu c-cirkustanzi kollha tal-kaz kif dispost mill-ligi. Fil-kaz ta' dubju dwar liema hu l-akbar "hardship", il-fatt li s-sid irid dar tieghu biex imur fiha hu, naturalment, ixaqleb il-bilancja favur tieghu. Fil-kaz prezenti, il-Qorti tal-Appell qatghetfis-sens illi, fic-cirkustanzi, il-"hardship" tal-inkwilin kien ikun akbar kieku t-talba tas-sid zgumbrat tigi milqugha milli kien dak tas-sid jekk it-talba tieghu tigi michuda, avvolja hu ma kelluxfejn imur joqghod; u dan prevja revoka tas-sentenza tal-Board tal-Kera li kien iddecieda l-kawza favur is-sid.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info