Reference: Volume 42C (1958), Part No. 1, Section 2, Page 689

Judgement Details


Date
17/02/1958
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
LUIGI AGIUS vs MARIA AGIUS ET.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
AZJENDA KUMMERCJALI - CESSJONI - LICENZA
Summary
L-intestatura ta' licenza ta' negozju ma timportax necessarjament li n-negozju jappartjeni lit-titolar tal-licenza, u ma tistghax tinnewtralizza l-provi li jkun hemm li juru li n-negozju jappartjeni lil persuna diversa minn dik li f'isimha tinsab intestata l-licenza. L-intestatura tal-licenza ghandha tigi meqjusa biss mill-aspett tal-individwalizzazzjoni tal-persuna responsabbli ghall-hlas taghhau ghall-adempiment tal-ligijiet u tar-regolamenti tal-Pulizija. Ma jistghax jinghad li t-tidwir ta' lcienza minn isem ta' persuna ghall-isem ta' persuna ohra jammonta ghal cessjoni, u li dan it-tidwir huwa invalidu jekk sar bla skrittura; ghax proprjament, f'kazi simili, ma hemmx, u ma jistghax ikun hemm cessjoni, peress li l-licenza hi konnessa mal-interess publiku u hija interenti ghall-persuna tat-titolar taghha jirrinunzja ghall-uzu tal-licenza favur persuna ohra, meta din il-persuna tkunfil-fatt il-padruna tan-negozju; u din ir-rinunzja tikkonkreta ruhha filli t-titolar ma jopponix ruhu li l-licenza tigi moghtija lil dik il-persuna l-ohra.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info