Reference: Volume 42C (1958), Part No. 1, Section , Page 723

Judgement Details


Date
14/11/1958
Court
OF APPEAL (COMMERCIAL)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
GIUSEPPE ZAMMIT vs CARMELO PR ET NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"CARICAMENTO ESTIMATORIO" - ART. 527 (1) TAL-KAP. 23 - ASSOCJAZZJONI - KOMUNJONI - KONTIJIET - PROVA - RENDIMENT - SOCJETA' IRREGOLARI
Summary
Hu veru illi, meta persuna, li hi obligata tirrendi kont ta` assocjazzjoni komuni minnha gestita tigi kundannata b'sentenza biex tirrendi dak il-kont tal-gestjoni taghha fi zmien determiant, tonqos milli tirrendi dak il-kont f'dak iz-zmien, u l-parti l-ohra li kellha tircievi l-kont tkun ipprezentatil-kont taghha, cjoe` tkun ghamlet dak li tissejjah "caricamento estimatorio", dan il-karikament estimatorju ma hux ta` ostakolu ghal min kien kundannat jirrendi l-kont milli jimpunja r-rendikont prezentat mill-aprti l-ohra, kif lanqas ma hu ta` ostakolu li jsiru provi ohra dwar l-istess kont; izdafil-valutazzjoni tal-provi ohra dwar l-istess quddeim ghajnejgh il-konsiderazzjoni ili, bl-istess mod li bih, gustifikata l-partiti teighu, hjekk ukoll issa ghandu jaghti l-jaghmel fl-impunjattiva tal-karikament estimatorju ta` min ipprezenta l-kont, u li l-prova ta` dawn il-kritiki tinkombi lilu.Jekk hu ma jasalx f'din il-prova, u jekk ma jkunx hemm "aliunde" inkombenti ohra ta` prova in kuntrarju, allura jibqa` shieh il-karikament estimatorju. Trattandosi ta` socjeta` irregoalri jew assocjazzjoni, il-massa tal-qliegh iggib stat ta` komunjoni "pro tanto' bejn l-assocjat; u ghalhekk huma applikabbli r-regoli tal-komunjoni; u hekk jigi li hemm il-prezunzjoni, fin-nuqqas ta` prova kuntrarja, li l-kwoti ta` kompartecipazzjoni fil-qliegh huma ndaqs bejn l-assocjati.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info