Reference: Volume 42C (1958), Part No. 1, Section , Page 750

Judgement Details


Date
11/01/1958
Court
OF APPEAL (CIVIL, INFERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM
Parties
GIUSEPPA DALLI vs FORTUNATO BALDACCHINO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1715 U 1724 TAL-KODICI CIVILI - DANNI - RESPONSABBILITA' - TRASPORT - VETTURAL
Summary
Fil-Ligi Maltija ma tinsab ebda distinzjoni bejn ir-responsabbilita` ta` dak li jezercita abitwalment il-mestjer ta` vettural u ta` dak li jassumi l-obkligu tat-trasport kazwalment. Il-ligi tikkunsidra bhala vettural li dak li jinkariga ruhu bill-garr bl-art u bil-bahar, tan-nies jew tal-hwejjeg . minghajr ma tghmel ebda distinzjoni, esplicita` jew implicita`, bejn il-vettural "di mestiere" u dakokkazjonali; u ghalhekk, ghall-finijiet tar-responsabbilita`, it-trasport privat huwa ekwiparat gaht-trasport publiku. Il-vettural huwa obligat ghall-hsarat lijirgru fil-hwejjeg lilu fdati, jekk ma jippruvax li dawn il-hsarat graw minghajr htija teighu, imma minhabba accident jew forza magguri; u dan tant jekk hu vettural privat kemm jekk publiku. B'mod li r-regola prezunta hi dik tar-responsabbilita` tal-vettural, salva l-prova liberatrici minn din ir-responsabbilita`.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info