Reference: Volume 42C (1958), Part No. 2, Section , Page 831

Judgement Details


Date
10/01/1958
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
MAJOR HANNIBAL A SCICLUNA, M.B.E. NE vs JOSEPH CALLEJA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ACCESSORJI - ART. 1448, 1112, U 1173 (3) TAL-KODICI CIVILI - BEJGH - LIBERAZZJONI AB OBSERVANTIA
Summary
Il-haga mibjugha ghaqndha tigi kunsinnata fl-istat likienet tinsab fil-mument tal-bejgh; b'mod illi,jekk tinbiegh karrozza li fil-mument tal-bejgh kienet provvduta bil-"loose covers", dawn ghandhom jigu kunsinnati flimkien ma l-karrozza. Barra minn dan, il-venditur ghandu jikkunsinna l-haga mibjugha flimkien mal-accessorji taghha; u konsegwentement, billi dawk il-"loose covers" huma accessorji tal-karrozza, anki ghal dinir-raguni l-karrozza ghandha tigi kunsinnata bihom. Imma jekk l-attur jaghzel li jinsisti ghall-ezekuzzjoni tal-kutnratt, u dawk il-"loose covers' ikunu ghadhom jezistu in natura gahnd I-venditur, ix-xerrej ghandu d-dritt li jirrivendikahom in-natura, u mhux jitlob l-ekwivalent taghhom fi flus; u ghalhekk il-venditur minn domanda simili ghandu jigi liberat "ab observantia". Xejn ma jservi li l-venditur ikun gie mitlub jikkunsinna dawk il-"loose vcovers" qabel il-kawza; ghaliex, apparti jekk il-venditur jkunx gie kostitiwit in mora skond il-ligi, ix-xerrej ma jistghax "marte propio" jehles minn dawk il-"loose covers" minghajr ma jirrikorri ghall-intervent tal-Qorti; li tista`, fid-diskrezzjoni taghha, taghti lid-debitur zmien ragjonevoli biex jadempixxi l-obligiteighu dwar il-konsenja tal-haga minnu mibjugha.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info