Reference: Volume 43B (1959), Part No. 1, Section , Page 185

Judgement Details


Date
16/03/1959
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
JOSEPH SCIBERRAS vs MARIA SCICLUNA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"LAUNDRY" - BOARD TAL-KERA - DESTINAZZJONI TAL-FOND - HANUT - LOKAZZJONI
Summary
Jekk, meta ssir kirja ta` post ghall-abitazzjoni, isir ftehim espress fis-sens li l-inkwlin jista` jezercita xi mestjer fih, bhalma hu dak ta` "laundry", dak il-fond hu protett mil-ligi ta` kera bhala"hanut"; u ghalhekk is-sid ma jsitax jitlob r-ripreza ta` pussess tieghu. Jekk ma jirrizultax ftehim espress dwar dan l-uzu fil-mument tal-kirja, ix-xjenza tas-sid dwar dan l-uzu tista` tigi dezuntamic-cirkustanzi; u ladarba l-Qorti tasal ghall kokluzjoni lil-post hu hekk protett mil-ligi tal-kera, ma jkun hemm lok li jigu ezaminati kwisjonijiet ohra sollevati waqt it-trattazzjoni tal-kawza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info