Reference: Volume 43B (1959), Part No. 1, Section , Page 238

Judgement Details


Date
29/05/1959
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
ASSUNTA CASSAR vs AVV. DR. CARMELO ZAMMIT NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
LOKAZZJONI - REKWIZIZZJONI - SOSPENSJONI TAL-GUDIZZJU - ZGUMBRAMENT
Summary
L-effett tar-rekwizizzjoni hu, "inter alia", li s-sid jigi dispossessat mill-fond, b'mod illi, minnmindu ssir u sakemm tibqa' ssehh ir-rekwizizzjoni, il-pussess tal-fond u d-disponibbilita' ta'dak il-pussess ma hux aktar f'idejn is-sid, izda f'idejn l-awtorita' rekwizizzjonanti. Ghaldaqstant, jekkis-sid jagixxi kontra min tkun jokkupa l-fond biex jizgumbrah minnu, ma hux spedjenti li jigu decizi l-kwistjonijiet sollevati u tendenti biex jistabblixxu jekk il-konvenut ghandux jigi zgumbrat mill-fond jew ghandux jigi rikonoxxut bhala inkwilin. Minflok, ikun spedjenti li l-Qorti tordna s-sospensjoni tal-gudizzju sakemm il-fond ma jibqghax kolpit mir-rikwizizzjoni.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info