Reference: Volume 43B (1959), Part No. 1, Section , Page 283

Judgement Details


Date
12/06/1959
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
SALVATORE GRIXTI ET vs GEORGE SCHEMBRI
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPELL - ART. 476 U 2258 TAL-KODICI CIVILI - BARRIERA - DANNI - DISTANZA LEGALI - HAJT DIVIZORJU - PRESKRIZZJONI - SPEJJEZ GUDIZZJARJI
Summary
Skond il-ligi, hadd ma jista' jhaffer fil-fond tieghu, ghal kull hsieb li jkun f'boghod ta' anqas minn zewg piedi u sitt pulzieri mill-hajt divizorju. Dan id-divjiet hu assolut, u japplika wkoll ghall-barrieir. U l-inosservanza ta' dan id-divjiet iggib ir-responsabbilta' ghall-kosegwenzi dannuzisofferti mill-gar fil-fond tieghu u ggib l-obligu tar-responsabbli li jirrimedja biex titnehha l-hsara u jitwarrab il-perikolu. Izda l-azzjoni ghat-tiswija tal-hsara kagunata minn din l-inosservanzabhala azzjoni ta' danni akwiljani tmur preskritta bid-dekors ta' zmien sentejn minn meta gara l-fattli gieb il-hsara - preskrizzjoni li hija applikabbli anki f'kaz ta' tigrif u hsara kagunata mill-inosservanza tad-distanza legali fit-thaffir gewwa fond limitrofu. Jekk il-preskrizzjoni tigi sollwvata fl-istadju tal-appell, u tirrizulta fondata, hemm lok ghal temperament fil-kap tal-ispejjez.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info