Reference: Volume 43B (1959), Part No. 1, Section , Page 208

Judgement Details


Date
17/04/1959
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
CARMELA FALZON vs PAOLO FALZON
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 47, 59 U 68 TAL-KODICI CIVILI - DEKADENZA TAL-KONJUGI MID-DRITTIJIET - KURA TAT-TFAL - SEPERAZZJONI PERSONALI
Summary
B'ligi, l-applikazzjoni tad-dekadenzi tal-konjugi mid-drittijiet taghhom kontra xulxin bhala effetttal-pronuncja ta` separazzjoni personali bejniethom, "in toto" jew in parti, hi fakoltattiva ghall-Qorti, jekk id-domanda ghas-separazzjoni tkun radikata fuq il-motiv ta` eccessiv, sevizji, minacci ungurji gravi. U allura jiddependi mid-diskrezzjoni taghha jekk tapplikax jew le dawk id-dekadenzi fil-kaz partikulari. Ic-cirkustanza li r-ragel jiddiffama kontinwament lill-martu fl-unut taghha kien dejjem ritenut wahda mill-kawzi principali tas-separazzjoni. Hu wkoll aggravament ta` din l-ingurja l-fatt li r-ragel jirripeti din l-allegazzjoni fin-nota tal-eccezzjonijiet tieghu bhala mezz defenzjonali, meta hu stess ikun ga ammetta li kien zbalja fid-diskors tieghu. In kwantu ghall-kura tat-tfal, skond il-ligi, jitqieghdu, taht il-kustodju tal-konjugi innocenti, ammenokke` l-Qorti ma tordnax xort'ohra ghall-gid tat-tfal stess; kozikke` l-interess tat-tfal hu r-regola sovrana.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info