Reference: Volume 43B (1959), Part No. 1, Section , Page 288

Judgement Details


Date
12/06/1959
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
HARDING WILLIAM, MONTANARO GAUCI A.J., MAMO ANTHONY J.
Parties
FRANCESCO DESIRA vs REV. KANONIKU DON LORENZO MICALLEF NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
APPALT - ART. 561 TAL-KODICI CIVILI - HLAS DOVUT LILL-APPALTATUR - PROVA
Summary
Hu espressament uzwalizzat mill-ligi illi, jekk il-hlas tal-appalt ma hux stabbilit fil-ftehim, jewb'ligi, jew bl-uzu, jigi meqjus mill-Qorti bi stima ta' periti, jew ukoll minghajr din l-istima skond ic-cirkustanzi. Ghaldaqtant, jekk il-kommittent jallega li kien hemm ftehim f'certu sens, bhal meta jigi miftihem li l-appaltatur ghandu jithallas l-ammont li tawtorizza l-War Damage Commission, l-prova ta' din l-affermazzjni tmiss lilu, skond ir-regoli maghrufa tad-dritt Probatorju. Hu veru illi, in linea ta' massima, ix-xhieda tal-kreditur, meta tigi moghtija wara l-mewt tad-debitur, ghandhafiha nnifisha tigi mehuda bl-akbar cirkospezzjoni; pero' din mhix regola ta' ligi, izda ta' prudenza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info