Reference: Volume 32D (1946), Part No. 2, Section , Page 412

Judgement Details


Date
12/07/1946
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
LUIGI SPITERI DEBONO vs JOSEPH SPITERI DEBONO
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
PRESKRIZZJONI - REXISSJONI - SIMULAZZJONI
Summary
Biex tista' tigi ordnata r-rexissjoni ta' kuntratt hemm bzonn li dak il-kuntratt ikun jezisti guridikament. Ghaldaqstant, meta l-attur jippretendi li l-att huwa simulat, u jitlob li jigi dikjarat li ma ghandux ezistenza guridika ghax il-partijiet qatt ma riedu jaghmluh serjament, mhix applikabbli l-preskrizzjoni ta' hames snin li l-ligi tippreskrivi ghall-azzjoni ta' nullita' jew rexissjoni ta' kuntratt fil-kazijiet kollha fejn il-ligi ma tippreskrivix preskrizzjonijiet aqsar : imma hija applikabbli l-preskrizzjoni ta' tletin sena.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info