Reference: Volume 43B (1959), Part No. 1, Section , Page 126

Judgement Details


Date
27/02/1959
Court
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Judiciary
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Parties
ALBERT V MALLIA NE vs AVUKAT DR JOSEPH FENECH ET NE
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
"COPYRIGHT" - "JUKE-BOX" - COPYRIGHT ACT, 1911 - KAZIN TAL-BANDA - PUBLICITA'
Summary
Il-copyright Act ma jaghti ebda definizzjoni tal-kelma "public"; u ghalhekk, il-kwistjoni jekk rappreznetazzjoni saretx fil-publiku, b'mod li tikkostitwixxi vjolazzjoni tad-drittijiet tal-awtur, hi kwisjtoni kollha ta` fatt u ta` dritt, li ghadnha tigi maqtugha fil-kazijiet partikulari bl-applikazzjoni ta` certi "tests" riferiti fil-gurisprudenza estera in materja. L-element tal-profitt mhux decisiv f'azzjoni ta` danni ghall-ksur tal-"copyright", ghalkemm hu fattur importanti; kif lanqas ma hudecisiv l-element tal-abitwalita`; imma l-element tal-publicita` huwa talili jekk ma jirrikorrix fil-kaz in ispecje, ma jkunx hemm vjolazzjoni tal-ligi f'min jezegwixxi jew jittollera l-ezekuzzjoni ta` muzika tutelata b'xi wiehed mill-mezzi kontemplati mil-ligi, bhala ma hu l-"Juke Box", minghajr il-permess tas-socjeta` nkarikata mill-protezzjoni ta` l-istess drittijiet. Fil-kaz prezenti, il-Qorti tal-Appell qatghet illil-ezekuzzjoni ta` muzika tutelata per mezz ta` "Juek Box" fil-kazin tal-banda "Duke of Connaught" ta` Birkirkara, minghajr il-permess tas-socjeta` tal-awturi, fejn kien hemm ukoll jisfnu xi koppji ta` guvintur bejniethom, kienet tikkostitwixxi, fil-kaz in ispecje, vjolazzjoni tal-"Copyright Act", kuntrarjament ghal dak li kienet iddecediet l-Ewwel Qorti, li s-sentenza taghha ghalhekk geit revokata.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info