Referenza: Volum 43B (1959), Parti Nru. 1, Taqsima , Paġna 97

Dettalji tas-Sentenza


Data
13/02/1959
Qorti
OF APPEAL (CIVIL, SUPERIOR)
Ġudikatura
MAMO ANTHONY J., MONTANARO GAUCI A.J., HARDING WILLIAM
Partijiet
GACIE AGIUS PR ET NE vs ANGIOLINA CUTAJAR
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
ART. 571, 561, U 562 (1) TAL-KODICI CIVILI - AZZJONI POSSESSORJA - MANUTENZJONI - MOLESTJA - PROVA - PUSSESS - TOLLERANZA
Fil-Qosor
Sabiex tista` ssehh l-azzjoni possessorja msejha ta` mantuenzjoni, jehtieg li jirrikorru erbgha elementi, jigifieri (1) hija ghandha tirrigwarda haga immobili jew universalita` ta` hwejjeg mobili, (2)irid l-attur jinsab fil-pussess, ta` liema xorta jkun, ta` dik il-haga, (30 irid ikun gie molestatf'dan il-pussess, (4) u l-azzjoni trid tkun geit ezercitat fi zmien sena mill-molestja. kwantu ghall-element tal-pussess, dan irid ikun fis-sens tal-art. 561 (1) tal-Kodici Civili. Huwa ndifferentijekk dna il-pussess ikunx legittimu jew illegittimu, in bwona fede jew in mala fede, u jekk ikolluxbhala oggett id-detenzjoni tal-haga korporali jew id-dgawdija jew dak il-jedd ikunu "animo domini".U fin-nuqqas ta` prova li ma kienx hemm pussess, imma tolleranza, gahndha tipprevalil-prezunzjonili l-uzuz tad-dritt vantat kien "animo domini". U fin-nuqas ta` prova li ma kienx hemm pussess, imma tolleranza, gahndha tipprevali l-prezunzjoni li l-uzu tad-dritt vantat kien "animo domini"; u mhuxlecitu li fil-gudizzju possessorju jsir il-kumulu tal-petitorju. Dan il-pussess huwa certament rekwizit essenzjali ta` din l-azzjoni; u ghad li l-ligi taghna tghid illi l-pussess, li hu l-qofol l-bazi taghha, ma hix ezercibbli. U l-principju "vim vi repellere" jista` jkollu applikazzjoni biss meta l-att isir minnufih, "confestim" u "in continenti", u mhux "ex intervallo". Il-molestja, mbaghad, tista` tikkonsisti fi kwalunkwe att guridiku jew fatt materjali li jikkostitwixxi jew jimplika pretensjoni kuntrarja ghall-pussess ta` hadd iehor. il-fatt li ghal xi zmien l-attur ma jkunx ezercita d-dritt li hu jitlob li jigi reintegrat bla-zzjoni ta` manutenzjoni ma jtellfux dak id-dritt, jekkhu, ghalkemm ma jkunx ezercitah, ikun pero` ghamel hekk f'cirkustanzi li juru li hu fil-fatt zamm l-istess dritt. Anki jekk il-pussess turbat mill-konvenut kien komuni mieghu, dak il-pussess huwa l-istess manutenibbli; ghax mhux mehtieg lil-pussess ikun esklusiv biex ikun protett bl-azzjoni ta` manutenzjoni, billi din la-zzjoni hija koncessa anki bejn komproprjetarji jew kompossessur tal-haga komuni.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni