Referenza: Volum 42D (1958), Parti Nru. 2, Taqsima , Paġna 1062

Dettalji tas-Sentenza


Data
29/05/1958
Qorti
CIVIL COURT, FIRST HALL
Ġudikatura
MAGRI ALBERT J.
Partijiet
ALBERT V. MALLIA PR. ET. NE. vs CARMELO CALLEJA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Kawża Llinkjata
N/A

Kliem Ewlieni / Fil-Qosor


Kliem Ewlieni
PROROGA - RENOVA - RESTITUZZJONI "IN INTEGRUM" - TERMINU
Fil-Qosor
F'materja ta' renova ta' terminu, bhala dik li tikkostitwixxi "restitutio in integrum", din ma ghandhiex tinghata jekk mhux ghal raguni qawwija hafna ("magna causa"), u jehtieg li jigi pruvat impediment gust, jew kawza gusta ohra, kapaci tiskuza lil min jitlobha; u biex tkun tali, trid tkun serja uta' certa rilevanza, u mhux l-effett ta' negligenza jew traskuragni. Ghaldaqstant, jekk il-konvenutb'sentenza precedenti gie moghti terminu biex jiddeduci l-pretensjoni tieghu kontra d-domanda attrici u ma jiddeducix ir-ragunijiet tieghu f'dak it-terminu, ma ghandux jigi moghti terminu gdid fuq talba li huwa jaghmel wara l-iskadenza ta' dak it-terminu biex jaghmel dik id-deduzzjoni, jekk mhux ghal raguni u motivi gravi kif fuq imfisser. Il-fatt li hu ma ddeduciex ghaliex ried qabel jara xi dokumenti ezibiti fi process li hu jghid li ma setghax jezamina f'dak it-terminu, ghax dak il-processma kienx disponibbli ghalieh, mhix raguni tajba jekkhu ma ghamelx dak kollu li kien imissu jaghmel biex dak il-process ikun disponibbli ghalieh, u mil-banda l-ohra hu seta' jifformula c-citazzjoni fuqmateral iehor li huwa seta' liberament jirriskontra. Taht dawn ic-cirkustanzi, hu mhux gustifikatjippretendi renova tat-terminu ga lilu moghti, non ostante l-oppizizzjoni tal-parti l-ohra. Jekk huwa kien negligenti jew imprudenti, ghandu jbati l-konsegwenzi tal-ghemil tieghu.
Programm Operattiv 1
CONvErGE connected eGovernment


Dan is-sit jagħmel użu mill-cookies biex jiggarantilek l-aħjar esperjenza. Jekk ma tbiddilx is-settings tiegħek, nifhmu li qed taċċetta l-użu tal-cookies b’mod awtomatiku. Iktar Informazzjoni