Reference: Volume 42D (1958), Part No. 2, Section , Page 1146

Judgement Details


Date
15/12/1958
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MAGRI ALBERT J.
Parties
MARIA DOLORES VELLA ET vs POSARIO MICALLEF
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 404 TAL-PROCEDURA CIVILI - JATTANZA - MILLANTAZZJONI - RETRATT
Summary
Il-pretensjoni migjuba l-quddiem b'cedola ta' rkupru ma tikkostitwix millantazzjoni skond il-ligi ghax dik ic-cedola hija ezercizzju effettiv tad-dritt pretiz, u ghalhekk mhix koncepibbli domanda ghall-prefissjoni ta' zmien biex ir-retraent igib il-quddiem il-pretensjoni tieghu - skop u oggett tal-procedura tal-jattanza. Lanqas jikkostitwixu millantazzjoni l-ittri li jibghat ir-retraent fejn jinsisti fuq id-dritt ta' rkupru ga minnu ezercitat u jinsisti li ss'irlu r-rivendizzjoni. Lanqas hijamillantazzjoni l-oppozizzjoni li r-retraent jaghmel ghad-domanda tar-retrattarju biex jizbanka c-cwievet tal-fond irkuprat, ghax b'hekk huwa jindebbolixxi l-pozizzjoni tieghu ta' retraent; ghax biex ikun hemm lok ghall-gudizzju ta' jattanza, jehtieg li l-allegazzjoni tkun spontanea, u mhux provokata; b'mod illi, jekk l-allegazzjoni ssir ghall-konservazzjoni jew ghad-difiza ta' drittijiet minn persuna, mhux biss azzjonata, imma anki merament interpellata b'att gudizzjarju, ma tikkostitwix millantantazzjoni, u ma taghtix lok ghar-rimedju eccezzjonali tal-gudizzju ta' jattanza.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info