Reference: Volume 42D (1958), Part No. 3, Section , Page 1167

Judgement Details


Date
27/03/1958
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
GUISEPPA AQUILINA vs DOMENICO SAMMUT
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 1111 U 1659 TAL-KODICI CIVILI - ART. 121 TAL-KODICI TAL-KUMMERC - HANUT - KONDIZZJONI RIZOLUTTIVA - KUNTRATTI KUMMERCJALI - LOKAZZJONI - PURGAZZJONI TAL-MORA
Summary
Il-kondizzjoni rizoluttiva tacita tghodd dejjem bhala li giet maghmula fil-kuntratti bilaterali, ghall-kaz li wahda mill-partijiet tonqos mill-obligazzjonijiet taghha; u jekk jittrattat minn kuntrattta' kiri, dan jista' jinhall, ghad li ma jkunx hemm il-kondizzjoni rizoluttiva, jekk wahda mill-partijiet ma tezegwix l-obligazzjoni taghha. Skond il-ligi kummercjali, il-Qorti ma tistghax takkorda lill-inadempjenti zmien biex jippurga l-mora, jekk ikun jittratta minn kuntratt kummercjali; pero' dan id-divjet ma japplikax ghall-kaz fejn l-oggett tal-kuntratt ikun il-lokazzjoni ta' fond kummercjali, ghax ghal dan baqghet applikabbli r-regola tal-Kodici Civili f'materja ta' lokazzjoni lli taghtilill-Qorti l-fakolta', skond ic-cirkustanzi, li takkorda l-beneficcju tal-purgazzjoni tal-mora.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info