Reference: Volume 32D (1946), Part No. 2, Section , Page 408

Judgement Details


Date
12/07/1946
Court
CIVIL COURT, FIRST HALL
Judiciary
MONTANARO GAUCI A.J.
Parties
JOSEPH GRECH MARGNERAT vs AVUKAT DR. JOHN PULLICINO ET. NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ART. 2 TAL-LIGI DWAR IL-GURISDIZZJONI U KOSTITUZZJONI TAL-QRATI EKKLEZJASTICI F'MALTA - DOMICILJU - GURISDIZZJONI - KOMPETENZA - KUNJOM - NULLITA' - QRATI EKKLEZJASTICI - ZWIEG
Summary
F'kawza dwar nullita' ta' zwieg il-kompetenza tal-qorti hija determinatya mid-domicilju tar-ragel.Skond il-Ligidwar il-Gurisdizzjoni u l-Kostituzzjoni tal-qrati Ekkle/jastici f'Malta, il-Qrati u l-Imhallfin tal-Qrati Ekklezjastici f'Malta ghandhom gurisdizzjoni f'kawza merament spiritwali u rigward membri tal-Knisja Kattolika biss; u billi skond dik il-Ligi ma jidherx li persuna griega xismatikatista' tigi kunsidrata bhala membru tal-Knisja Kattolika, dik il-persuna ma hix suggetta ghall-gurisdizzjoni tal-Qrati Ekklezjastici kontemplati f'dik il-Ligi. Il-Qrati Civili ta' Malta dejjem assumew il-gurisdizzjoni u kompetenza f'kawzi fejn giet mitluba n-nullita' ta' zwieg minhabba nuqqas ta'forma religjuza fic-celebrazzjoni taz-zwieg. Meta l-mara konvenuta hija assenti, -nullita' taz-zwieg tkun giet konstatata fl-istess kawza, il-Qorti ma ghandhiex gurisdizzjoni biex tordna kontra dik il-konvenuta l-projbizzjoni li ggib il-kunjom tar-ragel attur.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info