Reference: Volume 42D (1958), Part No. 3, Section , Page 1149

Judgement Details


Date
14/01/1958
Court
OF COMMERCE
Judiciary
GOUDER TANCRED
Parties
A vs FALLIMENT TA' ZERALD ZAMPA
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
FALLIMENT - FRODE - INPUNJAZZJONI - KOMPETENZA - SENTENZA - SIMULAZZJONI - VERIFIKAZZJONI TAL-KREDITI
Summary
Salvi xi eccezzjonijiet, hija ammessa, in genere, l-oppozizzjoni kontra sentenza li tippregudika d-drittijiet tat-terzi opponenti. Imma fil-kaz ta' kredituri ta' persuna falluta, dawn, bhala aventi kawza tad-debitur taghhom. huma rapprezentati fil-kawzi tieghu, u ghalhekk ma jistghux jaghmlu "opposizione di terzo" kontra s-sentenzi pronunzjati fl-istess kawzi. B'dan kollu, meta dik ir-rapprezentanza, bl-identita' u konfuzjoni ta' interessi li maghhom hija konnessa, tigi nieqsa b'effett tad-dolo tad-debitur u tal-kolluzjoni tieghu ghad-dannu tal-kredituri, il-kredituri jistghu jaghmlu dik l-oppozizzjoni; u ghalhekk, fil-verifikazzjoni tal-krediti ma jistghux jigu kontestati l-krediti ga accertati b'sentenza li ghaddiet gudikat, ammenokke' din is-sentenza ma tigix impunjata ghal simulazzjoni jew frode. Fil-kaz li ssir din l-impunjazzjoni, is-sede kompetenti hija dik fallimentari.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info