Reference: Volume 42D (1958), Part No. 3, Section , Page 1192

Judgement Details


Date
09/07/1958
Court
OF COMMERCE
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
ALESSANDRO MALLIA vs AVUKAT DR. VICTOR RAGONESI NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARREST PERSONALI - ART. 367 TAL-KAP. 15 - DEPOZITU TAL-ALIMENTI - LIBERAZZJONI TIEGHU - MANTENIMENT TAD-DEBITUR
Summary
Meta l-ligi tghid li l-marixxall ghandu jigi moghti l-manteniment fissat mill-Qorti, sabiex jghaddieh lill-kalzier, ghal sebgha tijiem, dak il-manteniment ghandu jinkludi l-jum tal-arrest, bhal li kieku l-istess debitur ikun diga' arrestat ghall-erbgha u ghoxrin siegha. Il-jum tal-apprensjoni ghandu jigi kompriz fid-depozitu tal-alimenti bhala shieh, u d-depoziti sussegwenti ghandhom isiru regolarment u puntwalment, b'mod li ma jkunx hemm ebda perijodu li fih id-debitur ma jkunx kopert ghall-manteniment. Jekk id-depoziti jsiru tardivament, id-debitur ghandu dritt jitlob il-liberazzjoni tieghu mill-arrest. U l-ligi stess tiddisponi illi fil-kaz ta' nuqqas ta' depozitu bil-quddiem tal-manteniment, certifikat dan in-nuqqas mill-kalzrier, id-debitur legalment imprigjonat ghad-dejn, minghajrebda formalita', jista' jottjeni helsien tieghu mill-Imhallef li jkun hareg il-mandat tal-arrest.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info