Reference: Volume 42D (1958), Part No. 3, Section , Page 1189

Judgement Details


Date
05/07/1958
Court
OF COMMERCE
Judiciary
CAMILLERI ALBERT V.
Parties
ALESSANDRO MALLIA vs AVUKAT DR. VICTOR RAGONESI NE.
ECLI
N/A
Judgement Type
-
Linked Case
N/A

Keywords / Summary


Keywords
ARREST PENDENTI SENTENZA - ART. 367 TAL-KAP. 15 - DEPOZITU TAL-MANTENIMENT - LIBERAZZJONI TIEGHU - MANDAT - MANTENIMENT TAD-DEBITUR ARRESTAT - NULLITA'
Summary
Il-fatt li l-kreditur ma jhallasx l-alimenti lid-debitur arrestat kif huwa obligat skond il-ligi, majwassalx ghall-konsegwenza illi l-mandat tal-arrest personali huwa null u invalidu, imma, se maj, inissel bhala konsegwenza li d-debitur jista' jitlob immedjatament u bla ebda formalita' lill-Imhallef li jkun hareg il-mandat il-liberazzjoni tieghu. Fi kliem iehor, l-ezekuzzjoni tal-mandat tigi, bin-nuqqas tal-pagament tal-alimenti da parti tal-kreditur, bl-ordni tal-Imhallef fuq imsemmi, interrotta. Imma, ladarba d-debitur ikun ibbaza d-domanda tieghu ghal-liberazzjoni tieghu mill-arrest personali minhabba nullita' tal-mandat, u mhux fuq il-motiv li l-alimenti lid-debitur ma thallsux puntwalment, dik id-domanda mhix attendibbli, ladarba l-mandat jirrizulta validu u legalment inattakkabbli.
Operational Programme 1
CONvErGE connected eGovernment


We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies. More Info